« terug naar vorige pagina

Huisregels

  • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip
  • Wij gaan respectvol met elkaar om
  • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld
  • Respecteer de privacy van onze medewerkers/patiënten en maak geen foto’s of filmpjes
  • Mobiel gebruik is toegestaan, gelieve niet te bellen in de praktijk, zet uw telefoon op stil.
  • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal
  • Bij (ernstige) overschrijding van onze regels wordt er aangifte of melding gedaan bij de politie

Wij letten erop dat u zich aan onze huisregels houdt. Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op. Als u onze huisregels of de algemene fatsoensnormen overtreedt of op een andere manier overlast veroorzaakt, dan nemen wij gepaste maatregelen.